Slovník pojmů:


Barvy a barevnost  
Barevnost tiskoviny se udává počtem barev na líci a na rubu, například 4/1 znamená čtyři barvy z jedné strany a jedna barva z druhé. Tiskové barvy rozlišujeme na procesní (CMYK) a barvy přímé.
Procesní barvy (azurová, purpurová, žlutá a černá z angličtiny cyan, magenta, yellow, black  zkr. CMYK) se používají pro převážnou většinu barevných tiskovin, které obsahují barevnou grafiku nebo fotografie.
Přímé barvy slouží k tisku barevných odstínů, které není možné pomocí procesních barev reprodukovat. Přímé barvy se obvykle označují názvem barvového systému a číslem odstínu.
V ofsetovém tisku je nejpoužívanějším barvovým systémem přímých barev systém Pantone. Označení přímé barvy potom vypadá např. takto: Pantone 318 C. tj. Název barvového systému (Pantone), odstín (318), materiál, který je potiskován (C).C - Coated tj. natíraný papír - obecně křídy, U - Uncoated tj. nenatíraný papír - obecně ofsety. Zde je třeba dávat pozor a požadovaný odstín vždy porovnávat se správným vzorníkem (Coated nabo Uncoated).

Bigování
Vytvoření drážky v papíru bigovací lištou (využívá se pro bigování nejsilnějších materiálů a lepenek)

CMYK
Čtyři základní tiskové barvy, které se používají pro barevný tisk jsou: CMYK, nebo-li C = azurová (cyan), M = purpurová (magenta), Y = žlutá (yellow), K = černá.

CTP
Computer to plate - metoda výroby tiskových desek laserovým osvitem přímo z počítače. Bez použití filmů atd. Dnes již zcela bez použití jakékoli chemie.

Digitální tisk
Rychlý druh tisku vhodný pro menší náklady. Data se odesílají přímo z počítače do tiskového stroje.

DTP
Desktop publishing. Jde o tvorbu tiskových dat dokumentu za pomoci počítače.

DropShipping
Je velmi oblíbená služba, kdy zasíláme vytisknuté materiály jménem např. vaší reklamní agentury přímo klientovi. Tiskoviny tak nemusíte vyzvedávat a přeposílat na další adresu.
Balení je neutrální a není na něm logo, ani jiná identifikace naší společnosti. Zadejte vždy kompletní adresu odesílatele a adresáta. Vždy včetně e-mailu a telefonu. A nejlépe i včetně jména kontaktní osoby.

Falcování
Tj. strojní skládání papíru. Finální tiskovina může být skládána různými kombinacemi lomů. Paralelními i křížovými.

Gramáž papíru
Váha archu papíru o velikosti 1 m2. Uvádí se v g/m2. Nejběžnější druhy papíru mají gramáž 80-300g/m2. Běžný kancelářský papír má gramáž 80g/m2.

Lakování
Zušlechtění tiskoviny v lakovací jednotce lesklým nebo matným lakem. 

  • Tiskový (strojní) lak – nanáší se přímo v poslední tiskové věži tiskového stroje. Výsledný efekt ani ochrana tiskoviny nejsou příliš výrazné. Charakteristická je poměrně vysoká cena. Dnes se používá spíš vyjímečně.
  • Disperzní lak – nanáší se v tiskovém stroji, který musí být vybaven speciální lakovací jednotkou a sušením. Dosahuje vynikajicích výsledků při velmi příznivé ceně. Jedná se o vodou ředitelné laky šetrné k životnímu prostředí.
  • UV lak – nanáší se mimo tiskový stroj v lakovacím zařízení, po dokonalém zaschnutí tiskové barvy. Výsledný efekt lakování je nejvýraznější a blíží se lesklé laminaci.

Laminace
Na papír je prostřednictvím teplem aktivovaného lepidla přilepena tenká (22-35 mikronů) průhledná folie. Laminace může být jednostranná nebo oboustranná.
Materiál upravený laminací získává větší odolnost proti vlhku i poškození. Základní laminace může být lesklá nebo matná. Speciální potom např. SoftTouch, strukturovaná, metalická atp.

Líc a rub
Líc je přední strana a rub zadní strana tiskoviny nebo archu.

Makulatura
Technologicky nutný odpad papíru, který vzniká při přípravě a v průběhu zakázky, při seřizování tiskových a knihařských strojů, např. výseku.

Náklad
Počet výtisků dané tiskoviny.

Ofsetový tisk
Hodí se především pro tisk středních a větších nákladů tiskovin. Samotný tisk je založen na rozdílných fyzikálně-chemických vlastnostech tiskové formy, barva se nejprve nanáší na válec, ze kterého se poté přenáší na papír.
Ofset je tiskem z plochy, jelikož místa tisknoucí i netisknoucí se nachází na stejné úrovni na tiskové formě. Ofsetový tisk využívá principu vzájemné odpudivosti barev a vlhčícího roztoku.

Papír křídový
Bezdřevý papír s lesklým nebo matným nátěrem, vhodný pro tisk barevných prospektů, letáků časopisů nebo publikací. Dostupné gramáže 90-350g. Nevhodný pro formuláře.

Papír ofsetový
Bezdřevý papír vhodný pro tisk černobílých i barevných tiskovin, vhodný pro vpisování tužkou, perem propiskou. Dostupné gramáže 70-300g Typické použití: formuláře, dotazníky, lepené knihy atd.

Papír přímopropisující
Papír pro formuláře o více kopiích bez potřeby použití karbonového/kopírovacího papíru. 

Parciální lak
Pokud nelakujeme celou plochu tiskoviny, ale pouze její část kterou chceme zvýraznit, jedná se lakování parciální (částečné). Nejlepšího efektu je možno dosáhnout kombinací matného laminování a lesklého parciálního UV laku.

Perforace
Opatření papíru přerušovaným proseknutím pro snadné odtržení, provádí se perforovacím kolečkem, lištou nebo laserem.

Personalizace
Opatření tiskoviny variabilními daty např. číslováním, vkládáním jmen, příjmení, adres, fotografií ap.

PrePress
Předtisková příprava tj. příprava dat pro tisk, jejich kontrola, vyřazení na tiskový arch, ripování a výroba tiskových desek.

Press
Vlastní tisk ofsetovou nebo jinou technologií

PostPress
Dokončující zpracování

Rylování
Vytvoření drážky v papíru rylovacím kolečkem, před skládáním. Používá se pro papíry s gramáží vyšší než 170 g popř. slabší pokud je v lomu vyšší krytí barvou. Rylování omezuje praskání papíru v lomu.

Spad
Přídavek grafiky, která po ořezu končí na hraně čistého formátu, běžně je velikost spadu 3mm. Velikost spadu je rozdíl mezi rámečkem řezání angl. crop boxem (tj. čistým formátem) a rámečkem spadávky.

Split
Naseknutí podkladového papíru u samolepek, pro jeho lepší odstranění 

Tiskové PDF
Jedná se o formát dat, ve kterém zadavatel předává finální tisková data do tisku. Tiskové PDF musí pro dosažení kvalitního splňovat uřčitá kritéria. viz. "Jak připravit tisková data"

Tiskový arch
Arch papíru který se potiskuje v tiskovém stroji, je vždy větší než součet rozměrů jednotlivých užitků umístěných na archu.
Je to proto, že na tiskovém archu jsou mimo jednotlivých užitků (čistých výsledných formátů) umístěny i další nezbytné pomocné značky.
Např. pasovací, ořezové, snášecí, pro seřízení barev, atd. Arch obsahuje i nezbytné nepotisknutelné technologické okraje, především záchyt. 

Twin Wire (někdy Double Wire)
Vazba drátem do dvojité spirály, typicky kalendáře, bloky atd. Lze optřit háčkem na zavěšení

Vazby:

  • V1 – vazba je šita drátem do hřbetu pomocí 2 skob.
  • V2 – jednotlivé listy jsou lepeny a vsazeny do měkkých desek.
  • V3 – podobné V1, shora umístěné skobičky.
  • V4 – jednotlivé bloky jsou sešity nití a ty pak sešity nebo slepeny.
  • V8 – šitá vazba v tvrdých deskách.
  • TwinWire - drátěnná vazba dvojitou spirálou, známá z kalendářů a bloků, možnost vložit háček na pověšení.