Správně připravená data jsou klíčovou podmínkou pro dokonalou realizaci Vašich zakázek.

Pro tisk ofsetovou technologií je třeba dodat data následujícím způsobem:

Dodávejte vždy tiskové, kompozitní PDF odpovídající specifikaci PDF/X-1a. Nikoli data ve formátu CDR, AI, INDD ap.

Velmi důležité zásady:
1. spadávku nastavte na 3mm, správně definujte trimbox
2. odsazení řezacích značek od čistého formátu nastavte na 3mm, nesmí zasahovat do oblasti spadávky!
3. všechny! obrázky v dokumentu musí být v barevném prostoru CMYK
4. pokud požadujete tisk přímými barvami Pantone musí být toto uvedeno v objednávce!
V opačném případě RIP převede automaticky barvy Pantone do jejich CMYKového ekvivalentu.
5. Pro natírané papíry - křídy, vybírejte vždy ze vzorníku PANTONE C (coated - natíraný papír)
    Pro nenatírané papíry - ofsetové papíry, vybírejte vždy ze vzorníku PANTONE U (uncoated - nenatíraný papír)
5. malé písmo, které má být tisknuto jako černé musí mít nastaven přetisk a hodnotu CMYK 0,0,0,100
6. soubor nesmí !!! obsahovat vložené ICC profily!!! jinak dojde k razantnímu posunu barev (toto nelze reklamovat!)Data pro brožury, publikace, knihy dodávejte:
Jako jeden vícestránkový soubor PDF v případě, že obálka je ze stejného materiálu a se stejnou povrchovou úpravou jako blok.
Soubor pojmenujte např. brozura.pdf

Jako dva PDF soubory:
obalka.pdf
blok.pdf
v případě, že obálka je z jiného materiálu jako blok, nebo je např. laminovaná